Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông

Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  22 Lợi, Tp Huế
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, Chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với tổ chức:

Bước 1: Nhà trường hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Đầu năm học: Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9

Giữa năm học: Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 30 tháng 1

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, Chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30)

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, Chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30; Trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ tết)

    

 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. - Danh sách trích ngang của nhà trường (Bản chính)
 
 2. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (Bản chính)
 
 3. Bản tóm tắt lý lịch (Bản gốc)
 
 4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học (Bản sao)
 
 5. Học bạ (Bản gốc)
 
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng (Bản chính)
 
 7. 02 Ảnh cở 4 X 6cm (Chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

- Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học.

1. Điều kiện sức khỏe:

a) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.

b) Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.

c) Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.

2. Điều kiện tuổi:

Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
 Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT  ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT;

- Công văn 105/SGD-ĐT-GDTrH ngày 10/01/2008 của Sở Giáo dịc và Đào tạo về việc quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh PTTH.