Thủ tục chuyển trường đến đối với học sinh Trung học phổ thông

Thủ tục Chuyển trường đến đối với học sinh Trung học phổ thông
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  - Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  22 Lê Lợi, Tp Huế
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

 1. Đối với nhà trường:

 Bước 1: Nhà trường nhận và ký duyệt đơn, tập hợp hồ sơ, lập danh sách trích ngang.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo

 Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ

 2. Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

 Bước 1: Bộ phận TN&TKQ hồ sơ 1 cửa kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu thiếu sai sót yêu cầu bổ sung để nộp lại, trường hợp đã đầy đủ thì nhận hồ sơ

 Thời gian thu : Đầu năm học :    

                        Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9

                        Giữa năm học :          

                       Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 30 tháng 01

  Bước 2: Chuyển cho phòng chuyên môn thụ lý

 Bước 3: Trả kết quả

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11giờ 00

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ30.

 Cách thức thực hiện:  - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn xin chuyern trường của học sinh hoặc phụ huynh học sinh được trường phê duyệt (Bản chính)
 
 2. - Bảng điểm của từng học sinh (nếu có) (Bản sao)
 
 3. - Bảng điểm của từng học sinh (nếu có) (Bản sao)
 
 4. Giấy khai sinh (Bản gốc)
 
 5. Giấy chứng nhận TN THCS (Bản chính)
 
 6. Giấy giới thiệu chuyển trưởng của trường đi và Sở đi (Bản chính)
 
 7. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 (Bản chính)
 
 8. 02 Danh sách trích ngang (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

  Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường
 Căn cứ pháp lý:

 - Quyết định số 51/2002/QĐ – BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD về việc Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT;

  - Công văn số 105/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/01/2008 của Sở GD&ĐT về việc Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT.
Tải file