Thủ tục Cấp phép dạy thêm, học thêm

Thủ tục Cấp phép dạy thêm, học thêm
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  22 Lê Lợi, Tp Huế
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

 1. Đối với tổ chức, cá nhân:

 Bước 1: Tổ chức, Cá nhân, giáo viên đang dạy tại các trường, cơ sở giáo dục muốn dạy thêm học thêm thì hoàn thiện hồ sơ theo định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Bước 3: Nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ30.

 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

 Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên Ban giám đốc xem xét, quyết định.

 Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả: 10 kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Từ thứ 2 đến  thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và thứ 7, chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ00

     Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ30.

 Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Trường hợp cơ sở và cá nhân ngoài xã hội: - Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (có xác nhận của địa phương nơi cơ sở và cá nhân tổ chức giảng dạy) (Bản chính)
 
 2. Trường hợp cơ sở và cá nhân ngoài xã hội: - Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (có xác nhận của địa phương nơi cơ sở và cá nhân tổ chức giảng dạy) (Theo mẫu)
 3. Trường hợp cá nhân là giáo viên các Trường trung học trực thuộc thì thực hiện theo Công văn số 1885/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/9/2007 về việc kiểm tra điều kiện dạy thêm học thêm. (Bản chính)
 
 4. Đơn xin cấp phép dạy thêm(có ý kiến của hiệu trưởng (Bản chính)
 
 5. Đơn xin cấp phép dạy thêm(có ý kiến của hiệu trưởng (Theo mẫu)
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  - 04 ngày đối với giáo viên trực thuộc - 10 ngày đối với giáo viên không trực thuộc, trong đơn phải có xác nhận của UBND cấp xã. ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

 - Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT

 

 -  Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 2, mục II Công văn 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007

 Căn cứ pháp lý:

 - Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/1/2007 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

 - Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18/4/2000;

 - Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

 - Công văn số 1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007 của Sở GD&ĐT về một số hướng dẫn dạy thêm học thêm  Công văn số 2721/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 18/12/2008 ĐT về hướng dẫn dạy thêm học thêm ;

  - Công văn số 1885/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/9/2007 của Sở GD&ĐT về việc kiểm tra điều kiện dạy thêm học thêm.
Tải file