Thủ tục Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng

Thủ tục Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 10h30, Chiều: từ 14h đến 16h)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với tổ chức:

Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Biên lai thu hộ, chi hộ (Bản chính)
 
 2. Biên bản nhận hồ sơ ĐKDT theo đường chuyển phát nhanh (Bản chính)
 
 3. Sổ bàn giao kết quả (nếu mất phiếu số 1) (Bản chính)
 
 4. Báo cáo kết quả tuyển sinh (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  - 07 tháng kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ (từ tháng 3 đến ngày 05/10 hàng năm) ngày ()
 Phí, lệ phí:  40.000 ĐVN /1 hồ sơ 3.500 ĐVN/1 hồ sơ
 Yêu cầu điều kiện: không
 Căn cứ pháp lý:

Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 14/4/2003 Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Công Văn số 950/ĐH&SĐH ngày 16/2/2004 v/v Lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ và cước phí vận chuyển hồ sơ năm 2004;