Thủ tục Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc in bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh

Thủ tục Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc in bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Khảo thí, sở Giáo dục và Đào tạo
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h)
 Trình tự thực hiện:

 1. Đối với tổ chức, cá nhân:

 Bước 1: Các trường tập hợp sai sót, mang bằng tốt nghiệp và hồ sơ liên quan đến Sở để xin điều chỉnh.

 Bước 2: Nộp trực tiếp tại phòng Khảo thí, sở Giáo dục và Đào tạo

 Bước 3: Nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

 Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
 Cách thức thực hiện:  Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Khảo thí, sở Giáo dục và Đào tạo
 Thành phần hồ sơ:
 1. Bằng xin điều chỉnh (Bản chính)
 
 2. Hồ sơ học bạ, hộ khẩu (Bản sao)
 
 3. Giấy khai sinh (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:  không
 Căn cứ pháp lý:

 - Nghị định số 79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

 - QĐ số:33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 Ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

  - Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND ngày 03-8-2007 của UBND tỉnh; V/v Triển khai thực hiện Nghị định số:79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính