Thủ tục Điều chỉnh Văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch

Thủ tục Điều chỉnh Văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo
 Địa chỉ:  22 Lê Lợi, Tp Huế
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với cá nhân:

Bước 1: Cá nhân làm đơn xin điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch.

Bước 2: Nộp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến thứ 6  (trừ ngày lễ, tết và thứ 7, chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả: 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Từ thứ 2 đến thứ 6  (trừ ngày lễ, tết và thứ 7, chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

 Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo
 Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn xin điều chỉnh có xác nhận của địa phương (Bản chính)
 
 2. Hộ khẩu (Bản sao)
 
 3. Giấy khai sinh (Bản sao)
 
 4. Giấy CMND (Bản sao)
 
 5. Văn bằng điều chỉnh (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  Lệ phí cấp lại BS bằng 10.000đ
 Yêu cầu điều kiện: không
 Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

- QĐ số:33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 Ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND ngày 03-8-2007 của UBND tỉnh; V/v Triển khai thực hiện Nghị định số:79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

- Công văn số 4045/UBND-TC ngày 15/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v thu chi phí cấp lại bằng tốt nghiệp các cấp.
Tải file