Thủ tục Tiếp nhận và thuyên chuyển viên chức (ngoài tỉnh, ngoài ngành) về công tác tại tỉnh

Thủ tục Tiếp nhận và thuyên chuyển viên chức (ngoài tỉnh, ngoài ngành) về công tác tại tỉnh
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhThừa Thiên Huế
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1.Đối với cá nhân xin thuyên chuyển đến:

Bước 1: Cá nhân thuyên chuyển đến công tác tại tỉnh thì hoàn thiện hồ

sơ theo định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT.

2.Đối với cơ quan thụ lý TTHC:

Bước 1: Cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

            Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ.

            Nếu chưa đáp ứng yêu cầu thì trả lại và hướng dẫn cho công dân làm lại hoặc bổ sung.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT xem xét kiểm tra điều kiện để xét duyệt hồ sơ. 

Bước 3: Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT lập danh sách kết quả kiểm tra và trình Giám đốc Sở GD&ĐT xét duyệt

Bước 4: Sau khi Giám đốc phê duyệt danh sách CC,VC được tiếp nhận thì gởi danh sách cùng hồ sơ CC,VC đến Sở Nội vụ để xét duyệt và ra Quyết định tiếp nhận.

            Thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi được xét duyệt và ra công văn gửi Sở Nội vụ trong vòng 10 ngày.

Bước 5: Sau khi Sở Nội vụ tỉnh ra quyết định tiếp nhận thì tiếp tục chuyển đến Sở GD&ĐT để ra quyết định bố trí công tác về đơn vị.

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhThừa Thiên Huế
 Thành phần hồ sơ:
 1. . Đơn đề nghị thuyên chuyển (Bản chính)
 
 2. Đơn đề nghị thuyên chuyển (Theo mẫu)
 3. Lý lịch Cán bộ Công chức (Bản chính)
 
 4. Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (Bản sao)
 
 5. Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chẩn của ngạch (Bản sao)
 
 6. 01 Phiếu khám sức khỏe (do Bệnh viện cấp huyện hoặc tỉnh có giá trị trong thời hạn 01 năm) (Bản chính)
 
 7. 02 Bản tự đánh giá quá trình công tác của công chức, viên chức có xác nhận và xếp loại của thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức (2 năm gần nhất) (Bản chính)
 
 8. Công văn đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý CBCCVC (UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ đối với CB,CC,VC ở ngoài tỉnh; cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với CB CC, VC còn lại...) (Bản sao)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện: không
 Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 121/2006/NĐ-CP Ngày 23/10/2006 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, công chức dự bị trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

- Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND  gày 15/12/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công văn số 1077/UBND-NV ngày 19/03/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v hướng dẫn  việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;