Thủ tục Quản lý hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác theo chương trình Giáo dục thường xuyên

Thủ tục Quản lý hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác theo chương trình Giáo dục thường xuyên
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại phòng GD&CN Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 10h30, Chiều: từ 14h đến 16h)
 Trình tự thực hiện:

. Đối với các trường:

Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Các Trung tâm nộp danh sách học viên cho phòng GDCN sau khi chấm dứt chiêu sinh  

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng GD&CN Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Danh sách học viên đăng ký nhập học theo khoá (Bản chính)
 
 2. Tờ trình, danh sách học viên đăng ký dự thi (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  - 07 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  Mức thu theo Quyết định số 1882/2001/QĐ-UBND ngày 9/8/2001.
 Yêu cầu điều kiện: không
 Căn cứ pháp lý:

- Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học;

- Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 ban hành Quy chế văn bằng, chứng  chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định 7176/2007/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 ban hành Quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định 30/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

- Quyết định số 1882/2001/QĐ-UB ngày 9 tháng 8 năm 2001 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định tạm thời về chế độ thu, sử dụng học phí và quản lý tài chính ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bán công, dân lập, tư  thục”;

- Công văn số 407/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 31 tháng 01 năm 2008 về việc Bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động của các trung tâm tin học ứng dụng ;

- Công văn số 63/GDCN-TX ngày 12 tháng 01 năm 2006 về việc Quy định hoạt động của các trung tâm tin học ứng dụng;

- Công văn số 304/GDCN-TX ngày 23 tháng 3 năm 2006 về việc thực hiện tổ chức thi cuối khoá của các trung tâm tin học ứng dụng