Thủ tục Giải thể trường Trung học phổ thông

Thủ tục Giải thể trường Trung học phổ thông
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với tổ chức:

a. Đối với trường hợp đơn vị vi phạm

Bước 1: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra đơn vị vi phạm và kiến nghị với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan.

Bước 3: Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giải thể nhà trường.

b. Đối với trường hợp đơn vị tự xin giải thể

1. Đối với Tổ chức:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn giải thế trường thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết thứ bảy và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

 Cách thức thực hiện:

- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị trực tiếp Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Đối với đơn vị vi phạm).

- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Đối với đơn vị xin giải thế)

 Thành phần hồ sơ:
 1. 1. Đối với đơn vị vi phạm: Biên bản của Thanh tra Sở GD&ĐT về vi phạm của đơn vị (Bản chính)
 
 2. 2. Đối với đơn vị xin giải thể:- Đơn xin giải thể ;- Phương án giải thể (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  03 bản (01 bản chính và 02 bản sao). bộ
 Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc ngày ()
 Phí, lệ phí:  Không
 Yêu cầu điều kiện:

Trường trung học bị giải thể khi xẩy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.
 Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 - Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/04/2007 về việc ban hành điều lệ  trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;