Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông

Thủ tục Đình chỉ họat động trường trung học phổ thông.
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị trực tiếp Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
 Địa chỉ:   22 Lê Lợi, Tp Huế
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

 1. Việc đình chỉ hoạt động của trường trung học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

 - Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

 - Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường.

 Bước 1: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra đơn vị vi phạm và kiến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan.

 Bước 3: Trình UBND tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường.
 Cách thức thực hiện:  Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị trực tiếp Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
 Thành phần hồ sơ:
 1. Biên bản của Thanh tra Sở GD&ĐT về vi phạm của đơn vị (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:  không
 Căn cứ pháp lý:

 Luật Giáo dục năm 2005

 - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 - Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/04/2007 về việc ban hành điều lệ  trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;