Thủ tục Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Thủ tục Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  - Trực tiếp tại Phòng Giáo dục Trường học Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế. - Hoặc qua đường Bưu điện.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với các trường:

Bước 1: Các trường tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết thứ 7 và chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật về kiểm tra

Bước4: Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về kiểm tra.

Bước 5: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên

UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
 Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Giáo dục Trường học Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế.

 Thành phần hồ sơ:
 1. Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (Bản chính)
 
 2. Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong chương II của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 27/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 5/7/2001, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường (Bản chính)
 
 3. Biên bản tự đánh giá tự kiểm tra, đánh giá của trường (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

Tổ chức nhà trường (Lớp học, Tổ chuyên môn, Tổ hành chính quản trị, Các hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh, Tổ chức Đảng các đoàn thể): phải đạt tiêu chuẩn 1, theo Điều 5, chương II của Quy chế

Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phải đạt chuẩn theo Điều 6, chương II của Quy chế.

Tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ xếp loại học lực và hạnh kiểm và các hoạt động giáo dục khác phải đạt tiêu chuẩn theo Điều 7, chương II của Quy chế.

Cơ sở vật chất và thiết bị  phải đạt tiêu chuẩn theo điều 8, chương II của Quy chế.

Về công tác xã hội hóa giáo dục phải đạt tiêu chuẩn theo điều 9, chương II của Quy chế.

 Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 27/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia;

 - Quyết định số 08/2005/QĐ – BGD&ĐT ngày 14/3/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010.