Thủ tục Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Thủ tục Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục Trường học Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế
 Địa chỉ:  22 Lê Lợi
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

 1. Đối với các trường:

 Bước 1: Các trường tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Bước 3: Nhận kết quả

 2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến  thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

 Bước 3: Thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật về kiểm tra

 Bước4: Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về kiểm tra.

 Bước 5: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 Bước 6: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết, T7 và chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ30.

 Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục Trường học Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế
 Thành phần hồ sơ:
  1. Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn (Bản chính)
 
  2. Biên bản tự đánh giá của trường (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:   02 bộ
 Thời hạn giải quyết:   45 ngày làm việc ngày ()
 Phí, lệ phí:   không
 Yêu cầu điều kiện:  Tổ chức nhà trường (Lớp học, Tổ chuyên môn, Tổ hành chính quản trị, Các hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh, Tổ chức Đảng các đoàn thể): phải đạt tiêu chuẩn 1, theo  Điều 5, chương II của Quy chế

 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phải đạt chuẩn theo Điều 6, chương II của Quy chế.

 Tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ xếp loại học lực và hạnh kiểm và các hoạt động giáo dục khác phải đạt tiêu chuẩn theo Điều 7, chương II của Quy chế

 Cơ sở vật chất và thiết bị  phải đạt tiêu chuẩn theo điều 8, chương II của Quy chế.

  Về công tác xã hội hóa giáo dục phải đạt tiêu chuẩn theo điều 9, chương II của Quy chế.
 Căn cứ pháp lý:

 - Quyết định số: 27/2001-QĐ–BGD&ĐT ngày 5/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

  - Quyết định số: 08/2005/QĐ – BGD&ĐT ngày 14/3/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010.