Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

 1) Đối với tổ chức:

 Bước 1:  Phòng Giáo dục cấp huyện sau khi xem xét thì hoàn thiện hồ sơ theo định

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục Đào tạo

 Bước 3: Nhận kết quả  

 2) Đối với Sở GD&ĐT:

 Bước 1: Bộ phận TN&TKQ hồ sơ 1 cửa nhận và kiểm tra hồ sơ :

 - Nếu đầy đủ thì nhận hồ sơ.

 - Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân liên quan đến hồ sơ bổ sung cho đầy đủ hồ sơ.

     Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

 Bước 2: Chuyển cho phòng chuyên môn thụ lý

 Bước 3: Tổ chức đoàn kiểm tra công nhận

 Bước 4: Trình UBND tỉnh kết quả kiểm tra và Đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận

 Bước 5: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
 Cách thức thực hiện:

 Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Thành phần hồ sơ:
 1. Tờ trình của UBND cấp huyện (Bản chính)
 
 2. Quyết định công nhận của Xã, Phường và Huyện, thành phố (Bản chính)
 
 3. Báo cáo của Xã (Bản chính)
 
 4. Biên bản kiểm tra của các cấp (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:   Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:   không
 Yêu cầu điều kiện:  Đáp ứng các điều kiện từ điều 5 đến điều 14 Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo dục Đào tạo  về Tổ chức và quản lý, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất  - thiết bị trường học, thực hiện công tác xã hội hoá, hoạt động và chất lượng giáo dục.
 Căn cứ pháp lý:   QĐ 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.