Thủ tục Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ngoài công lập)

Thủ tục Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ngoài công lập).
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục Đào tạo.
 Địa chỉ:   @@ Lê Lợi, TP Huế
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

. Đối với tổ chức, cá nhân:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân muốn thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6.

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6

Sáng: Từ 8giờ 00 đến 11 giờ 00

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ30.
 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục Đào tạo.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Tờ trình xin thành lập trung tâm (Bản chính)
 
 2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau (Bản chính)
 
 3. a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm; b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax; c) Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo; d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này; đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác); e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu (Bản chính)
 
 4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm (Bản chính)
 
 5. Văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.

3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm

 

 Căn cứ pháp lý:

Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 - Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/06/2007 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.