Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Thủ tục Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với tổ chức:

Bước 1: Tổ chức muốn thành lập Trung tâm thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Bộ phận TN&TKQ hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết, Thứ 7 và chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Sau khi đã thẩm định Sở Giáo dục Đào tạo gửi hồ sơ lên UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến  thứ 6 (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
 Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

 Thành phần hồ sơ:
 1. Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (Bản chính)
 
 2. Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (Bản chính)
 
 3. a.Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên; b. Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; c. Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này; d. Ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan; đ. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  03 bộ
 Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện:

Trung tâm giáo dục thường xuyên được sáp nhập, chia tách khi có đủ các điều kiện sau:

     1. Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng

      2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế này.

     3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, Điều 38 của Quy chế này.

 Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.