Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại phòng Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhThừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với tổ chức:

Bước 1:  Phòng Giáo dục cấp huyện sau khi xem xét thì hoàn thiện hồ sơ theo định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục Đào tạo

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục Đào tạo .

2. Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Bước 1: Cán bộ phòng Phòng Giáo dục Mầm non nhận hồ sơ của cá nhân muốn xin tuyển dụng viên chức và kiểm tra:

- Nếu đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân liên quan đến hồ sơ bổ sung cho đầy đủ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Phòng Mầm non Sở Giáo dục thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Sau khi đã thẩm định thì gửi hồ sơ len UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

Bước 4: Trả kết quả

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhThừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (Bản chính)
 
 2. Văn bản đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký (Bản chính)
 
 3. Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  không
 Yêu cầu điều kiện: Đảm bảo các quy định tại Mục I Tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Điều 5,6,7,8,9 QĐ số 36/2008/QĐBGD-ĐT Của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 16 tháng 07 năm 2008
 Căn cứ pháp lý:

QĐ số 36/2008/QĐBGD-ĐT Của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 16 tháng 07 năm 2008 ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;